Vision

Åbyhøj Idrætscenter skal understøtte lokalområdets fællesskaber, integrationen, foreningslivet og bevægelse i skoletiden

Et idrætscenter til multibrug

Aktivt medborgerskab omkring lokalt samlingssted

Åbyhøj Idrætscenter skal være et socialt samlingssted for hele lokalsamfundet med udgangspunkt i adskillige former for fritids- og idrætsaktiviteter. Det skal give grobund for at lokalmiljøets mangfoldighed kan udfolde sig samt medvirke til rammen for et sundt og virksomt liv.

Faciliteterne skal have en bred appel, så alle generationer - ung som gammel - vil være aktivt deltagende og gøre det til et levende sted.

Tanken bag dette er at styrke et aktivt medborgerskab og foreningsliv, som medvirker til læring om fællesskab, deltagelse og oplysning.

 

 

Tidssvarende faciliteter for foreningslivet

De lokale idrætsforeninger efterlyser mere haltid, større og flere faciliteter samt sociale samlingssteder for idrætten. For nuværende er det ikke alle idrætsforeninger i Åbyhøj, der har adgang til en idrætshal.

Med adgang til større, mere moderne idrætsfaciliteter og foreningslokaler vil foreningerne have mulighed for at tilbyde et mere varieret tilbud af fritidsaktiviteter for børn, unge og voksne i lokalområdet.

Nye rammer for fritidslivet giver også mulighed for at rekruttere flere aktive unge i foreningsarbejdet, fastholde trænere og derved styrke  det frivillige arbejde.

 

 

Styrkelse af integrationen

Idræts- og foreningsliv er et vigtigt redskab til integration i fællesskabet og indføring i danske værdier og normer. Med idrætten får man en fælles interesse uagtet baggrund.

For at børn med anden etnisk herkomst end dansk kommer til at deltage i foreningsidrætten, kræver det ofte, at de bliver taget under vingerne af en klassekammerat - og at der er plads på holdet. Åbyhøjborgere vil have tilstrækkeligt med ressourcer til at trække de unge fra Bispehaven og Gellerup til fællesskaber, hvor de møder yderligere rollemodeller i samfundet. 

Åbyhøj Idrætscenter kan derfor fungere som et vigtigt supplement til Aarhus Kommunes arbejde med multikulturelle fællesskaber. 

 

 

Gammelgaardsskolen gøres mere attraktiv

Med Åbyhøj Idrætscenter vil Gammelgaardsskolen kunne leve op til folkeskolelovens visioner om at tilbyde flere idræts- og kropslige aktiviteter. Det gælder både i undervisningen, men også i SFO'en og klubben. De små gymnastiksale passer godt til de mindste børn, men så snart børnene bliver ældre og deres fysik og motorik udvikler sig, kræver de mere plads.

En idrætshal vil endvidere tilgodese Gammelgaardsskolens behov for et stort fællesrum, hvor skolens elever, forældre og personale kan samles om vigtige begivenheder.

 

 

 

Back to top