Projektet

Behovet for flere idrætsfaciliteter i Åbyhøj og Hasle har længe været til stede

NU skal det være!

En projektgruppe er derfor gået sammen med Aabyhøj IF Gymnastik, Aabyhøj IF Fodbold og Hasle KFUM Håndbold for at realisere Åbyhøj Idrætscenter (ÅIC) gennem Foreningen Åbyhøj Idrætscenter.

ÅIC skal være vores nye lokale samlingssted og danne rammerne om mange forskellige samtidige aktiviteter. ÅIC skal være med til at forløse vores lokalområdes potentiale for et bredere forenings- og idrætsliv for alle aldre. ÅIC placeres i tæt tilknytning til de eksisterende idrætsfaciliteter på Gammelgårdsskolen. 

ÅIC indrettes med henblik på at opnå den størst mulige fremtidssikring og fleksibilitet. Det bygges sammen med Gammelgaardsskolens nuværende gymnastiksale for at skabe flest mulige udfoldelsesmuligheder på den sparsomme plads.

Der bliver plads til at såvel foreningsbrugere, skole- og klubbørn, områdets ældre, familier mv. kan bruge anlægget på utallige måder. Der skabes mulighed for nye sportsgrene samt hold for alle aldersgrupper. Det kræver blot, at frivillige etablerer holdene. 

Ankomsten foregår ind i et foyerområde, som er det naturlige samlingspunkt. Herfra er der adgang til hallen, klubfaciliteter, springuniverset, multisal, omklædning og toiletter. Der er direkte adgang fra de udendørs boldbaner til omklædningsrummene.

Håndboldhallen kan anvendes til både de mere traditionelle og nyere idrætsgrene som f.eks. floorball og five-a-side. Hallen kan opdeles på midten, så der er mulighed for forskellige samtidige aktiviteter. Hallen udføres i åben kontakt med de øvrige områder, og der er plads til tilskuere på bænke mv. omkring banen.

I forlængelse af hallen ligger springuniverset. Springuniverset er et fremtidssikret gymnastik træningsmiljø. Der er indbygget et stort fleksibelt springområde, hvor hele området i princippet er et stort springgravsområde. Der er tale om et udgravet område, hvor gulvet og springfaciliteterne bygges ovenpå. Området indeholder dels tilløb af international længde, løs fast track, trampoliner, og springgrav.

Back to top