Projektet

Behovet for flere idrætsfaciliteter i Åbyhøj og Hasle har længe været til stede

NU skal det være!

En projektgruppe er derfor gået sammen med Aabyhøj IF Gymnastik, Aabyhøj IF Fodbold og Hasle KFUM Håndbold og Badminton for at realisere Åbyhøj Idrætscenter (ÅIC) gennem Foreningen Åbyhøj Idrætscenter.

ÅIC skal være vores nye lokale samlingssted og danne rammerne om mange forskellige samtidige aktiviteter. ÅIC skal være med til at forløse vores lokalområdes potentiale for et bredere forenings- og idrætsliv for alle aldre. ÅIC placeres i tæt tilknytning til de eksisterende idrætsfaciliteter på Gammelgårdsskolen. 

Som led i arbejdet med at søge opbakning og finansiering til ÅIC, har Foreningen ÅIC i samarbejde med arkitekt Carsten Gjørtz udarbejdet plantegninger og visualiseringer. Tegningerne er ikke endelige og gode ideer og forslag er meget velkomne.

ÅIC skal indrettes med henblik på at opnå den størst mulige fremtidssikring og fleksibilitet. Det L-formede anlæg giver en stor grad af rumlig sammenhæng og transparens. Der er plads til at såvel foreningsbrugere, skole- og klubbørn, områdets ældre, familier mv. kan bruge anlægget på utallige måder. Der skabes mulighed for nye sportsgrene samt hold for alle aldersgrupper.

Ankomsten foregår ind i et foyerområde, hvor cafeen er det naturlige samlingspunkt. Herfra er der adgang til hallen, klubfaciliteter, springuniverset og omklædning. I forbindelse med cafeen er der køkken og toiletter. I forlængelse af cafe og klubfaciliteter samt på 1. sal ligger områder for omklædning, foreningsfitness, multirum til f.eks. spinning, dans eller yoga mv. Der er direkte adgang fra de udendørs boldbaner til omklædningsrummene på 1. sal. Der er balkon mod hallen, så man kan følge med i de aktiviteter som foregår.

Centralrummet består af en håndboldhal som kan anvendes til både de mere traditionelle og nyere idrætsgrene som f.eks. floorball og five-a-side. Hallen kan opdeles på midten, så der er mulighed for forskellige samtidige aktiviteter. Hallen udføres i åben kontakt med de øvrige områder, og der er plads til tilskuere på bænke, siddetrapper mv. omkring banen.

I forlængelse af hallen ligger springuniverset. Springuniverset er et fremtidssikret gymnastik-, motorik-, klatre- og styrketræningsmiljø. Der er indbygget et stort fleksibelt springområde, hvor hele området i princippet er et stort springgravsområde, som er muligt at nyindrette ved ændrede behov. Der er tale om et udgravet område, hvor gulvet og springfaciliteterne bygges ovenpå. Området indeholder dels tilløb af international længde, løs fast track, puder, trampoliner, skumgrav, bouldervæg, TRX-redskaber mv. I området etableres også opvarmningsfaciliteter.

I overgangen mellem hal og springunivers etableres hhv. teknik og depoter for inde og ude. Sidstnævnte til redskaber og bolde til brug på boldbanerne.

Back to top